LOG IND
 
 
   
  Om mediaXplore


mediaxplore - Forretningsbetingelser

FAKTURERING OG FOR SEN BETALING

Web annoncer:
Kan tegnes helt ned til en måned af gangen, i de kategorier der måtte ønskes. Såfremt der tegnes en årsaftale, faktureres der kvartalsvist 1 måned før et nyt kvartal påbegyndes med 10 dages betalingsbetingelser.

Én sides annoncer:
Faktureres en gang årligt 2 måned før en ny periode påbegyndes med 10 dages betalingsbetingelser.

Annoncørliste:
Faktureres en gang årligt 2 måned før en ny periode påbegyndes med 10 dages betalingsbetingelser.

Reklamespots:
Kan tegnes helt ned til en måned af gangen, i det antal sekunder, der ønskes. Der faktureres 2 måneder inden visningstidspunktet eller umiddelbart efter ordremodtagelse med 10 dages betalingsbetingelser. Såfremt der tegnes en årsaftale med kvartalsvis betaling, faktureres der kvartalsvist 2 måneder før et nyt kvartal påbegyndes ligeledes med 10 dages betalingsbetingelser.

Arrangementlisten:
Kan tegnes helt ned til et enkel arrangement. Betales kontant via dankort på nær ved årsaftaler. Såfremt der tegnes en årsaftale, faktureres der for hele perioden med 10 dages betalingsbetingelser.

En sides arrangement:
Kan tegnes helt ned til et enkel arrangement. Betales kontant via dankort på nær ved årsaftaler. Såfremt der tegnes en årsaftale, faktureres der for hele perioden med 10 dages betalingsbetingelser.

For sen betaling:
Såfremt mediaxplore ikke modtager rettidig betaling, pålægger vi et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykkerskrivelse. Første rykkerskrivelse sker efter 4 dage fra forfaldsdato, 2. rykkerskrivelse sker efter 14 dage fra forfaldsdato, og 3. rykkerskrivelse sker efter 24 dage fra forfaldsdato. Ved 3. rykkerskrivelse har mediaxplore ret til med øjeblikkelig virkning at fjerne alle annoncørens annoncer fra vores systemer, indtil betalingen er registreret på vores konto. Manglede visning pga. manglende betaling godtgøres ikke.

FLYTNING, NEDJUSTERING ELLER ANNULLERING AF KAMPAGNER

Flytning, nedjustering eller annullering skal ske skriftligt til mediaXplore. Den bookede reklamesendetid kan ikke overdrages.

Flytning af kampagner:
Det er muligt at flytte kampagner frit indtil fire arbejdsdage før visningsuge - så længe der er tale om den identiske kampagne (dvs. samme budget, samme annoncørprodukt m.v.). Hvis flytningen ønskes senere end fire arbejdsdage før visningsuge, betales et gebyr på 30 pct. af den omsætning, som flyttes. En kampagne kan maksimalt flyttes 6 måneder.

Nedjustering/annullering af kampagner:
Det er ikke muligt at nedjustere eller annullere bookede kampagner uden gebyr.

Nedjusteres/annulleres kampagnen tidligere end 40 arbejdsdage før kampagnens første visning betales 15 pct. af den nedjusterede/annullerede omsætning.

Nedjusteres/annulleres kampagnen mellem 40 og 21 arbejdsdage før kampagnens første visning betales 30 pct. af den nedjusterede/annullerede omsætning.

Nedjusteres/anulleres kampagnen senere end 21 arbejdsdage før kampagnens første visning betales kampagnens fulde pris.

ANNONCEMATERIALE, ANSVAR OG TILGÆNGELIGHED

Levering af færdig annonce:
Færdige annoncer skal leveres til mediaXplore i de dimensioner og teknisk udførelse, som er fastsat af mediaXplore.

Produktion af annonce:
mediaXplore kan aldrig drages til ansvar overfor annoncørens eventuelle, direkte eller indirekte tab, som følge af det leverede. Samtlige leverede opgaver er med tidsubegrænset brugsret, men må dog aldrig uden mediaXplores accept kopieres til hverken tredje part eller til eget brug uden for mediaXplores systemer.

Ansvar:
Det er annoncørens ansvar at annoncen er tidssvarende og aktuel. Såfremt annoncens indhold er forældet, fjernes den fra pågældende system(er) uden varsel. Manglede visning i denne forbindelse godtgøres ikke. Opdatering af annoncemateriale udskiftes efter aftale.

Selv om annoncematerialet godkendes af mediaXplore fritager det ikke annoncør/ordregiver for sit ansvar vedrørende annoncematerialets udformning og indhold. Annoncør/ordregiver forpligter sig til at friholde mediaXplore og kunden, der har systemet installeret, for det ansvar, som annoncematerialet måtte påføre disse. Det er således til enhver tid annoncørens ansvar, at annoncematerialet er i overensstemmelse med de gældende love, og annoncør/ordregiver garanterer at reklamen er lovligt indspillet og at nødvendige tilladelser er indhentet.

mediaXplore har pligt til på ethvert tidspunkt at afvise annoncer/reklamer, som mediaXplore finder stridende mod gældende lov. mediaXplore har derudover ret til at afvise annoncer/reklamer, som mediaXplore finder uegnede til udsendelse. Ligeledes har kunden, der har systemet installeret, altid ret til at afvise annoncer/reklamer, som kunden finder uegnet.

Tilgængelighed:
Vi tilstræber at vores websites er tilgængelig 24 timer i døgnet året rundt. Der kan dog være situationer, hvor det ikke er muligt at tilgå de enkelte sider, som f.eks. servernedbrud og force majeure.

Derudover er mediaXplore berettiget til at afbryde driften, når opdatering, vedligeholdelse eller andre forhold gør det nødvendigt. mediaXplore er endvidere berettiget til, uden varsel, at ændre i design, kategorier, annoncetyper m.v. Manglede visning i forbindelse med nedetid godtgøres ikke.

mediaXplore kan ikke holdes ansvarlig for afbrydelser, driftsforstyrrelser, planlante afbrydelser, fejl, skader m.v., der skyldes forhold uden for mediaXplore's kontrol, herunder lynnedslag, storm, oversvømmelse, ildebrand, strejke, krig, terror, arbejdsnedlæggelse eller lockout (herunder mediaXplore's egne medarbejdere), overbelastning af nettet, fejl i andres netværk, fejl hos tredjemand, systemnedbrud, andre force majeurehændelser mv. Ligeledes kan mediaXplore ikke holdes til ansvar for planlagte driftafbrydelser som f.eks. færger, der skal på værft. Ved ingen af ovennævnte forhold godtgøres manglende visning. 

   
NYHEDER


Informationssytem til Mols-Linien

mediaXplore har indgået aftale om levering af informationssystem til Mols-Liniens hurtigfærger

26.01.2011


Nyhedsbrev

Hold dig ajour med nye tiltag og produkter

25.01.2011


Vi skifter navn

Pr. 21. marts 2011 skifter jm media navn til mediaXplore

24.01.2011


 

Øvrige nyheder
 
NYHEDSBREV
Navn:    
E-mail:    
Læs mere
 
Copyright © media X plore 2017
media X plore - Søndre Strandvej 105 - 2791 Dragør - Telefon 30 65 55 01